Endüstri 4.0 Çözümleri

Üretim İzleme Sistemi

GeKa Robot MMS üretim için önem arz eden tüm faktörlerin izlenmesini sağlayan yazılımdır. Fabrikaların PLC verilerinin ve enerji kullanımlarının raporlanmasını, kontrol edilmesini ve gerçek zamanlı izlenmesini sağlar. Fabrikaların Üretim Yürütme Sistemine geçiş yapabilmeleri için gerekli olan verileri toplar. Bu sayede üretim hatlarının kontrolü sağlanırken, analiz ve yönetim aşamaları için gerekli olan Big Data oluşturulur. Tüm platformlardan erişilebilmesi için standart bir web tarayıcısı üzerinden yönetilebilmektedir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar.

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Enerji Yönetimi (Opsiyonel)

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Gerçek Zamanlı İzleme

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Mobil Uygulama

GeKa Robot, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Rest API

GeKa Robot ‘un Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkânı sunar.

Mobil Uygulama

GeKa Robot, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları

Enerji Yönetim Sistemi

Günümüzün rekabetçi üretim şartlarında enerji tasarrufu ve çevreye duyarlılık hayati rol oynamaktadır. Fabrikalarınızdaki enerji sistemini uçtan uca kontrol edebileceğiniz GeKa Robot PMS, sisteminizdeki kayıpları ölçerek enerji sisteminizi iyileştirmenize yardımcı olur, enerji verimliliğini arttırır ve enerji maliyetinizi azaltır. GeKa Robot PMS, enerji sistemini gerçek zamanlı olarak gösterir ve alarm durumunda ilgili personele sesli ve görüntülü bildirimde bulunurken-Posta, SMS veya telefon çağrısı ile uyarır. Tüketim verileri, raporlama modülü ile saatlik, günlük, haftalık, aylık ve yıllık olarak otomatik veya istenildiği zaman alınabilir. Rapor hesaplamaları tesisinize özel olarak hazırlanır. Geniş haberleşme kütüphanesi sayesinde var olan sistemlerinize marka bağımsız olarak entegre olur. Tek hat şeması ile enerji sisteminizi canlı izleyebilir; şalter, kesici, analizör gibi ekipmanların anlık durumunu takip edebilirsiniz. Gerektiğinde tek hat şeması üzerinden bu ekipmanları uzaktan kontrol edebilirsiniz. GeKa Robot enerji yönetim çözümleri PC, tablet ve akıllı telefonlar ile izlenebilir. Web tabanlı çalışma özelliği ile çok sayıda kullanıcı aynı anda sisteme bağlanabilir. Kullanıcı tanımlama modülü sayesinde yetkisi olmayan personelin sisteme erişimi engellenir. Tüm platformlardan erişilebilmesi için standart bir web tarayıcısı üzerinden yönetilebilmektedir. Bu sistemlerin tek merkezli izlenmesine ve acil durum planları yapılmasına olanak sağlar.

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Enerji Yönetimi

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, GeKa Robot ’un kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

Mobil Uygulama

GeKa Robot, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Toplam Ekipman Verimliliği

Optimum üretim için zamanınızı ne kadar etkili kullanıyorsunuz?” sorusunun cevabıdır. OEE, üretim süreçlerinizin (makineler, üretim ve montaj hatları gibi) etkinliğini gözleyebileceğiniz ve geliştirebileceğiniz en iyi ölçüm metodudur. OEE, Total Productive Maintenance (Toplam Verimli Bakım) ve Lean Manufacturing (Yalın Üretim) için anahtar veri olarak kullanılabilir. Şirketlerin gereksiz satın alımları yerine, sahip oldukları makine ve ekipmanların performanslarının arttırılmasına olanak sağlar. Dünya çapındaki istatistiklere göre OEE, İşletmelerde minimum %10’dan başlayıp %40’a kadar verimlilik artışı sağlamaktadır. GeKa Robot OEE, işletmenizin büyüklüğüne göre ölçeklenebilir. İhtiyacınız olan verilerin otomatik bir biçimde toplanmasını sağlar. İhtiyaçlarınıza göre, küçük üretim hatlarınızın, fabrikanızın ya da fabrikalarınızın verilerini takip eder ve kontrolünü sağlar. İşletmenizde bulunan ERP çözümleri ve SAP, Logo gibi entegrasyon servislerine direkt entegre olur. Üretim planlarınızı otomatik olarak alır, yapılan üretim ile ilgili bilgileri ERP sistemine aktarır.

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Ekipman Yönetimi ve OEE

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.

Enerji Yönetimi (Opsiyonel)

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.

Bakım ve Servis Yönetimi

Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, GeKa Robot ‘un kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Tüketim Yönetimi (Opsiyonel)

Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.

Rest API

GeKa Robot ‘un Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkânı sunar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Yapay Zekâ Destekli Üretim

Endüstri 4.0 ile birlikte terimlesen Karanlık Fabrika modelinin ihtiyaç duyabileceği yönetim ve kontrol modüllerine sahiptir. Özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmaları ve doğruya en yakın tahmin prensibi üzerine kurulu olan Machine Learning modülüyle GeKa Robot mIQ, diğer çözüm paketlerinden ayrılıyor. Sensor, PLC veya HMI ile toplanan milyonlarca veri sisteme aktarılarak Big Data’yı oluşturur. Özelleştirilmiş Yapay Zekâ Algoritmaları ile analizler ve tahminler yapılır. Bu analizler kayıt altına alınır ve öğrenilir. Öğrenilmiş bu veriler, bir sonraki tahmin ve analizler için kullanılır. GeKa Robot mIQ, üretim yürütme sistemindeki planlama, iş emri yönetimi, kestirimci bakım, kural & bildirim yönetimi ve reçete yönetimi gibi modüllerin özelleştirilmesini otomatik olarak yapar.

Paket İçeriği

Sensör ve Kontrol Sistemleri

Üretim hattındaki PLC ve sensörlerden veriler toplanır ve gerekli olan üretim kontrolleri otomatik bir şekilde yapılır.

Veri Toplama Servisleri

Dünyanın önde gelen PLC markaları ile uyumlu veri toplama servisleri.

Tarihsel Veri Depolama Servisleri

Büyük çaplı üretim verileri tarihsel olarak depolanır, ihtiyaç anında hızlıca erişim sağlanır.

Ekipman Yönetimi ve OEE

Ekipman ve operatör bazında üretim verimliliğini otomatik olarak ölçer ve kayıt altına alır.

Enerji Yönetimi

En büyük gider kalemlerinden olan enerji tüketimini kontrol altına alır.

Kullanıcı Yönetimi

İş emrine ait tüketim verileri otomatik olarak kayıt altına alınır, optimum maliyet için analiz yapılmasını sağlar.

Reçete Yönetimi

Tanımlanmış olan kurallara göre, yeni üretim şekline en uygun reçeteyi hazırlar.

Kalite Yönetimi

Kalite yönetimi sisteminden gelen veriler, üretim kalitesini arttırmak için proses optimizasyon döngüsünde girdi olarak kullanılır.

İstatistiksel Proses Kontrolü

Üretimden toplanan verilerin istatistiksel proses kontrol algoritmalarıyla analiz edilmesini sağlar.

Proses Analizi

Toplanan milyonlarca üretim verisi, özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla analiz edilir.

Proses Optimizasyonu

Makine öğreniminden elde edilen veriler proses optimizasyonu için kullanılır.

Makine Öğrenimi

Toplanan milyonlarca üretime ait veri kullanılarak özelleştirilmiş yapay zekâ algoritmalarıyla doğruya en yakın tahmin yapılır.

Görev Yönetimi

Kullanıcı veya grup bazında görev atama ve görev takibi yapılır.

Bakım ve Servis Yönetimi

Ekipmanların arıza, bakım ve parça değişimlerinin yönetimini sağlar.

Gerçek Zamanlı İzleme

Kaydedilmiş milyonlarca üretim verisi, GeKa Robot ‘un kendine has algoritmaları sayesinde saniyeler içerisinde grafik veya tablo halinde görüntülenir.

Raporlama Servisleri

İhtiyaca yönelik, esnek ve özelleştirilebilir raporlar sunar.

Veri Analizi

Toplanan verilerin ve veriler arasındaki ilişkinin analiz edilmesini sağlar.

İş Emri Yönetimi

ERP sisteminden gelen iş emirlerinin incelenmesini, optimize edilmesini ve düzenlenmesini sağlar.

İş Emri Planlaması

İş emirlerinin üretim planına göre optimum planlanmasını sağlar.

Kural & Bildirim Yönetimi

Tanımlanmış set değerlerine göre E-mail, SMS ve Mobil Uygulama bildirimleri gönderir.

Tüketim Yönetimi

Grup ve kullanıcı bazlı yetkilendirme ile sınırsız kullanıcı desteği sunar.

Rest API

GeKa Robot ‘un Rest API’leri HTTP protokolü üzerinden esnek, basit ve hızlı bir şekilde haberleşme imkânı sunar.

Mobil Uygulama

GeKa Robot, Android ve iOS’a özel geliştirilen uygulamaları ile her yerden erişim sağlar.

Web Uygulamaları

Windows, Linux, MacOS ve Android tabanlı tüm platformlardan erişilebilir.

Entegrasyon Servisleri

Entegrasyon modülü dünyanın önde gelen ERP sistemlerinin (SAP, Oracle, Microsoft vb.) entegrasyon teknolojilerine uygun olarak geliştirilmiştir.